Sign in

YTU Alumni. ML Ops & Engineer at AlternaCX. Data&AI Enthusiast.

Hello, in the second article of the series where we talk about the useful and unknown features of the Python language, we will talk about the concept of Operator Overloading, which can be quite practical.

If you are not interested in the Turkish of this series, you can skip this paragraph.

Merhabalar, Python dilinin kullanışlı ve pek bilinmeyen özelliklerine değindiğimiz serinin ikinci yazısında oldukça pratik kullanım alanları olabilen Operator Overloading kavramından bahsedeceğiz.

Yazının Türkçesi için: link

Python is a software language that you can do almost anything you want, as it has a large community and a rich variety of…


Merhabalar,

Python dilinin kullanışlı ve pek bilinmeyen özelliklerine değindiğimiz serinin ikinci yazısında oldukça pratik kullanım alanları olabilen Operator Overloading kavramından bahsedeceğiz. Bu kavrama genellikle İngilizce olarak denk geleceğiniz için Türkçesini kullanmıyoruz.

Eğer bu yazı dizisinin İngilizcesiyle ilgilenmiyorsanız, bu paragrafı pas geçebilirsiniz.

Hello, in the second article of the series where we talk about the useful and unknown features of the Python language, we will talk about the concept of Operator Overloading, which can be quite practical.

For English version of this article: Link

Python, oldukça geniş bir komüniteye ve zengin bir kütüphane çeşitliliğine sahip olduğu için neredeyse istediğiniz her şeyi…


This post is the third article in my Machine Learning series that I have written to consolidate and share what I have learned. For the second article of the series that published on Analytics Vidhya: link

If you are not interested in the Turkish of this article, you can skip this paragraph.

Bu yazı, öğrendiklerimi pekiştirmek ve paylaşmak için kaleme aldığım Machine Learning yazı dizimin üçüncü yazısıdır. Serinin Deep Learning Türkiye topluluğunda yayınlanan ikinci yazısı için: link

Bu yazının Türkçesi için: link

Hello, in the third notebook of my Machine Learning series, we will learn;

  • The concept of linear regression,


Bu yazı, öğrendiklerimi pekiştirmek ve paylaşmak için kaleme aldığım Machine Learning yazı dizimin üçüncü yazısıdır. Serinin DeepLab.Tech yayınında yayınlanan ikinci yazısı için: link

Eğer bu yazının İngilizcesiyle ilgilenmiyorsanız, bu paragrafı pas geçebilirsiniz.

This post is the third article in my Machine Learning series that I have written to consolidate and share what I have learned. For the second article of the series that published on Analytics Vidhya: link

For English version of the article: link


This post is the second article in my Machine Learning series that I have written to consolidate and share what I have learned. For the first article of the series: link

If you’re not interested in the Turkish of this article, you can skip this paragraph.

Bu yazı, öğrendiklerimi pekiştirmek ve paylaşmak için kaleme aldığım Machine Learning yazı dizimin ikinci yazısıdır. Serinin ilk yazısı için: link

Bu yazının Türkçe versiyonu için: link

Hello, in the second post of my Machine Learning series we

  • Will use a new classification model
  • Will examine the relationship between the predictor variables and the target…


Bu yazı, öğrendiklerimi pekiştirmek ve paylaşmak için kaleme aldığım Machine Learning yazı dizimin ikinci yazısıdır. Serinin ilk yazısı için: link

Eğer bu yazının İngilizcesiyle ilgilenmiyorsanız, bu paragrafı pas geçebilirsiniz.

This post is the second article in my Machine Learning series that I have written to consolidate and share what I have learned. For the first article of the series: link

For English version of the article: link


This article is the first article in the series I wrote about the built-in methods of the Python language and the uses of the Python language in general. You can find the file1.py and file2.py files I mentioned in the article in the notebooks in my Github repo, where I have attached the link at the end of the article. You can also see the notebook of this article in the same repo.

If you’re not interested in the Turkish of this series, you can skip this paragraph.

Bu yazı, Python dilinin built-in metodlarına ve genel olarak Python dilinin kullanımlarına…


Selamlar,

Bu yazı, Python dilinin built-in metodlarına ve genel olarak Python dilinin kullanımlarına dair kaleme aldığım yazı dizisinin ilk yazısıdır. Yazı içerisinde bahsettiğim file1.py ve file2.py dosyalarını yazının sonuna linkini eklediğim Github repomdaki notebook’larda bulabilirsiniz. Bu yazının notebook’unu da yine aynı repo içerisinde görebilirsiniz.

Eğer bu yazı dizisinin İngilizcesiyle ilgilenmiyorsanız, bu paragrafı pas geçebilirsiniz.

This article is the first article in the series I wrote about the built-in methods of the Python language and the uses of the Python language in general. You can find the file1.py and file2.py files I mentioned in the article in the notebooks in my…


This post is the first of the Machine Learning article series that I have written to share / consolidate what I have learned. I assume that you are familiar with the Python programming language and the Jupyter-notebook environment. You can install the libraries that we will use in the projects by typing in the “pip install libraryname” format from your terminal. The notebooks in my GitHub repository are only in Turkish for now, but if you follow the notebook with this Medium article, I think you will not have a problem.

If you are not Turkish, skip this paragraph.

Bu…


Bu yazı, öğrendiklerimi paylaşmak/pekiştirmek amacıyla kaleme aldığım Machine Learning yazı dizisinin ilkidir. Python programlama diline ve Jupyter-notebook ortamına aşinalığınız olduğunu varsayarak anlatıyorum. Projeler içerisinde kullanacağımız kütüphaneleri terminalinizden “ pip install kutuphaneadi” formatında yazarak yükleyebilirsiniz.

Eğer bu yazı dizisinin İngilizcesiyle ilgilenmiyorsanız, bu paragrafı pas geçebilirsiniz.

This post is the first of the Machine Learning article series that I have written to share / consolidate what I have learned. I assume that you are familiar with the Python programming language and the Jupyter-notebook environment. …

Göker Güner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store